เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน

ข่าว

ข่าวแบบไดนามิก วิดีโอที่ยอดเยี่ยม แบบไดนามิก การแสดงแบบไดนามิก

อาจ 2018 23 ~ 25 วัน

ฮิต:2756   วันที่:2018-12-07

Name of fair:

The 8th China (Guangzhou) International Logistics Equipment and Technology Exhibition in 2018

2018 China (Guangzhou) International Advanced Manufacturing and Smart Factory Exhibition


Exhibition time: May 23~May 25, 2018

Booth position: 10.2 Hall E33

Exhibition Website: www.chinalet.cn


The world's leading exhibition giant - Hannover Milano Exhibition (Shanghai) Co., Ltd. will cooperate fully with Guangzhou Buster Exhibition Co., Ltd., using their respective brands and resource advantages in the Guangzhou Buster Exhibition Based on the China (Guangzhou) International Logistics Equipment and Technology Exhibition (referred to as: LET China), the company has established a more powerful logistics equipment and technology exhibition platform in South China.

Hangover Milano Exhibition (Shanghai) Co., Ltd., the organizer of CeMAT ASIA, one of the largest and most influential logistics exhibitions in Asia, and the LET China organizer who has been deeply involved in the logistics industry in South China for more than 15 years. Guangzhou Buster Exhibition Co., Ltd. has the absolute advantage in organizing logistics equipment and technology exhibitions. The two companies will form a strong resource superposition and synergy, which will form a strong support for customers, resources and industry. The two sides said that after the cooperation, they will inject their unique advantages into LET China, especially the global brand influence of CeMAT ASIA and the promotion concept of Logistics 4.0, and innovate and develop customers, technology and services, and enhance the exhibition. Will influence the entire South China and even the Asia-Pacific region, making it a new source of power to lead the South China logistics market.

0
ล้าง